Theorielessen

Theorielessen voorbereiding KNVvL examen.

Wegens Corona zullen wij alle theorielessen online aanbieden. We zullen het zelfde programma aanhouden, maar de theorielessen die normaal op locatie worden gegeven vinden nu online plaats.

Zo vlak voor het landelijke KNVvL-examen nog even de laatste vragen doornemen, geeft best een prettig gevoel. Hier willen we je graag bij helpen. Daarom hebben we een slim en compact programma gemaakt. Zo weet je wat je te wachten staat en ben je er niet te veel avonden aan kwijt. Van te voren maak je thuis de online de voorkennis toets. Tijdens de avonden worden alle theorievakken behandeld, maar aan de hand van de voorkennis toets kunnen we bepalen welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben tijdens de theorielessen. Op deze manier bereiden we je zo effectief mogelijk voor op het examen van 17 maart.

Data
Nader te bepalen moment in overleg Navigatie (alleen voor B3)
Dinsdag 2 maart van 19:00 tot 22:00 uur meteo en materialen
Dinsdag 9 maart van 19:00 tot 22:00 uur aerodynamica, vliegpraktijk en regels

Kosten
De kosten zijn €70,- euro voor 2 avonden brevet 2 en €90,- euro voor 3 avonden voor brevet 3.

Aanmelden
Aanmelden kan via onze website.

Aantal deelnemers
Om de avonden door te laten gaan hebben is het minimum aantal 6 personen.

Locatie
Alle avonden zullen in verband met Corona online plaats vinden. Inlog link en verdere informatie ontvang je per mail, nadat je je via de website hebt aangemeld.