IPPI-kaart

Bij bepaalde trip staat aangegeven dat een IPPI kaart verplicht is. Hieronder leggen we uit wat het en waarom je deze dus nodig hebt. Ook geven we aan waar je de kaart kan aanvragen. Houd er rekening mee dat de aanvraag even kan duren dus zorg dat je de kaart op tijd aanvraagt bij de KNVvL.

IPPI-kaart

Wat is het?

De IPPI-kaart wordt uitgegeven door de Federation Aeronautique Internationale (FAI). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in vijf niveaus (Stages), die variëren van het eerste basisniveau (Stage 1: ground skimming) tot het maken van overlandvluchten (Stage 5: cross country). Aangezien de theorie- en praktijkeisen die voor de Nederlandse brevetten worden gesteld niet naadloos aansluiten op de eisen die gelden voor de verschillende niveaus van de IPPI-kaart moet het brevet als het ware naar de kaart worden vertaald. Zo kunnen de plaatselijke autoriteiten nagaan wat het niveau is van de piloot.

Aanvragen

Het aanvragen van een IPPI-kaart gaat via de KNVvL. Ook voor het aanvragen van de IPPI-kaart stuur je een formulier op naar de KNVvL, hier moet wel een handtekening van een instructeur op staan. Deze geeft aan dat je inderdaad voldaan hebt aan de voorwaarde van het niveau. Het formulier is te downloaden via de site van de KNVvL.