Landing circuits

Op verschillende locaties vliegen we verschillenden circuits bij de landing. De circuits zijn afhankelijk van obstakels in de omgeving, maar is ook afhankelijk van de wind die op dat moment beneden staat. Hieronder beschrijven we de landingen bij onze hoofdlocaties.

Beschrijvingen

Andelsbuch

Noord Oost wind

Bij wind uit het Noord Oosten komt de wind vanuit de lift. Hierbij bouwen we via het S-circuit af en steken we rechtdoor richting de lift in. Doordat de helling in Andelsbuch een beetje schuin loopt kunnen we hier mee spelen door een beetje naar links of rechts af te buigen. Afhankelijk daarvan ben je eerder of later aan de grond.

Zuid West wind

Bij Zuid West wind komt de wind vanaf de boerderijen. Dit betekend dat je na het af S-en richting de lift wegvliegt, maar houd rekening met het feit dat je nog een U-vorm aan je laatste deel moet toevoegen. Voor de kabelbaan stuur je naar links en voor het restaurant stuur je nog een keer naar links om tegen de wind in te landen.

Bezau

Westen wind

Westen wind bij Bezau komt dan vanuit de kant van Bezau. Afbouwen gebeurt door middel van cirkels boven het afbouw gebied, links om. We vliegen hier verder gewoon een U circuit.

Bezau

Zuid Westen wind

Ook bij Zuid Westen wind bouwen we links om af en maken een U circuit. Hier wordt alleen een extra been aan toegevoegd (de final) met een extra keer links om.

Zuid Oosten wind

Bij Zuid Oosten wind vliegen we in Bezau nog steeds een U-circuit, maar afbouwen gebeurd nu rechts om. Bij Zuid Oost wind maken we ook een extra been (final) aan het circuit om tegen de wind in te landen.

Oosten wind

Bij Wind uit het Oosten, ook wel wind vanuit de lift, landen we in Bezau met een U-circuit waarbij we rechtsom afbouwen. Let hierbij op dat ook deze landing een beetje afloopt.

Greifenburg

Oosten wind

Als de wind uit het Oosten komt in Greifenburg noemen we dat ook wel wind uit Spital. In Greifenburg vliegen we altijd een U-circuit. Afhankelijk van de windrichting bouwen we linksom of rechtsom af. Bij Oostenwind bouwen we rechts om af boven de barak. Het meewind been richting het grote houten huis, dwarswind been richting Maria beeldje en je Final recht tegen de wind in.

Let op, dit circuit is het standaard circuit in Greifenburg en wordt ook bij 0 wind gevlogen.

Greifenburg

Westen wind

Bij Westen wind in Greifenburg noemen we het ook wel wind uit Greifenburg. In dit geval bouwen we linksom af boven het grote houten huisje bij de weg en vliegen we daarna een U-circuit met twee keer links om. Let hierbij op dat je niet over de camping heen mag vliegen bij je dwarswind been. Sla het liefst al voor de heg links af. Mocht dat niet lukken voeg dan een extra slinger toe aan je circuit.

Noord wind

Bij wind uit het Noorden komt de wind in Greifenburg vanaf de berg. Afbouwen gebeurd links om boven het grote houten huisje bij de weg. Het U-circuit wordt ingekort. Je hebt nu eigenlijk alleen een dwarswind been en een final.

Zuid wind

Bij wind uit het Zuiden is de landing wat korter dan dat we gewend zijn. Let op, bij dit circuit bouwen we rechtsom af boven het houten huisje bij de weg en maken daarna een rechtshandig U-circuit. Let ook hierbij op dat je niet over de camping heen vliegt, je draait dus al voor de camping weer rechtsaf.